Videocreations
∏άvtα рέί
∏άvtα рεί puts the current discussion of the classical philosophers of the movement around the cosmos. According to Parmenides of Elea, the Universe is completely still and it is impossible to transform it. In contrast, Heraclitus of Ephesus believed that the world was constantly moving and everything is in continuous change.

In the present context, we have to be clear about our attitude: just think that everything will be like this for ever or, on the contrary, that everything may change.

∏άvtα рεί: Everything flows
∏ãv έσtiv ãσuλov: Everything remains still

Director and producer: Samuel Sebastian
Music: O.D.I. (Marian Ramentol and Cesc Fortuny)
Photos: Agnès Bibiloni and Samuel Sebastian
Inger 2011)
Juan-Eduardo Cirlot's poem "Inger. Permutaciones" with Inger Stevens' pictures for the exhibition "Juan-Eduardo Cirlot: L'habitació imaginària" at Arts Santa Mònica from November 15th 2011 to January 15th 2012.
Atención, putas (2009)
Director: Samuel Sebastian
Production: sinCasa, Plataforma Cívica Contra la Explotación Sexual
Best Valencian Videocreation 2010, Tirant Awards, Finalist
Joguines de nen(e)s (2009)
Director: Samuel Sebastian
Production: sinCasa
Temps! (2009)
Director: Samuel Sebastian
Production: sinCasa
Broadcast in: TVE- Catalunya
La mar que ens separa (2008)
Director: Samuel Sebastian
Production: sinCasa, CEAR-PV
Broadcast in: TVE- Catalunya
Best Valencian Videocreation 2008, Tirant Awards, Finalist
1936: in memoriam (2007)
Director: Samuel Sebastian.
Painting: 1936 de Ester Rodríguez-Ro
Production: sinCasa
© Copyright 2011. Samuel Sebastian
© Web Design. EGEDA 2011
Producer associated with
EGEDA